Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Als u uzelf of uw kind wilt aanmelden voor logopedie kan dat via het aanmeldformulier of door te mailen of bellen. Na aanmelding wordt een eerste afspraak gemaakt.

Verwijzing/DTL

Voor logopedisch onderzoek en/of behandeling is een verwijzing nodig van een huisarts, een arts-specialist, tandarts of tandarts-specialist.
Een verwijzing is niet altijd nodig. De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandeling ook na een DTL-screening. Wanneer er sprake is van een medische oorzaak van de klacht of als er sprake is van twee of meer logopedische stoornissen is het verstandig om een verwijsbrief mee te nemen naar de logopedist.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Logopedie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u voortaan zonder verwijzing van een (huis)arts bij de logopedist terecht kunt. Ter vervanging van de verwijzing van de (huis)arts zal de logopedist zelf een screening gaan uitvoeren. De logopedist heeft een DTL-training gevolgd en is hierdoor bevoegd om deze screening af te nemen. Tijdens deze DTL screening van ongeveer 10 minuten zal er bekeken worden of er direct onderzoek en behandeling plaats kan vinden of dat er alsnog een verwijsbrief van de huisarts en/of specialist noodzakelijk is. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of DTL vergoed wordt.

Intake en onderzoek

Bij het intakegesprek worden de persoonsgegevens geregistreerd en de hulpvraag in kaart gebracht. Door middel van een vraaggesprek wordt nagegaan wat de specifieke klacht is. Mogelijk wordt er al gestart met het onderzoek.

Bij de eerste afspraak verzoek ik u de volgende documenten mee te nemen:

– een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist (n.v.t. wanneer u of uw kind in aanmerking komt voor Directe Toegankelijkheid Logopedie)
– een verzekeringspas 
– een geldig identiteitsbewijs 
– evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling.

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek wordt in overleg met u de vervolgaanpak bepaald. 

Behandeling

Na het onderzoek start de behandeling. Een behandeling vindt meestal eens per week plaats op een vast tijdstip. De behandeling duurt 25 minuten. Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klacht.

Tijdens de behandeling zullen er oefeningen worden gedaan en het is de bedoeling dat er thuis ook geoefend wordt. Aan het eind van de behandelperiode vindt samen met u een evaluatie plaats. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of voortzetting van de behandeling nodig is.

Wanneer medisch noodzakelijk kan een behandeling ook aan huis plaatsvinden. Hier is een verwijsbrief van de (huis)arts voor nodig.

Afmelden

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd via de mail of de telefoon. De voicemail kan altijd worden ingesproken. Wanneer u niet tijdig afmeldt kunnen de kosten niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Privacyreglement Logopediepraktijk Wijk bij Duurstede

Klachten

Indien u een klacht heeft over de logopedische behandeling kunt u contact opnemen met de logopedist zodat de klacht verholpen kan worden. De praktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

klachtenfolder NVLF

Logopediepraktijk Wijk bij Duurstede

Kostverlorenpad 1b
3961 CJ Wijk bij Duurstede
Tel.: 0682769917
Email: bernthe.logopedie@gmail.com

 

Openingstijden

Maandag:      9:00 uur – 17:30 uur
Dinsdag:        gesloten
Woensdag:    9:00 uur – 17:00 uur
Donderdag:  gesloten
Vrijdag:          8:30 uur – 17:00 uur

Logo NVLF vierkant logopedist digitaleKpSticker dtl proof stempel