Wanneer logopedie?

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Spraak

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • stotteren
 • neusspraak (nasaliteit)
 • onduidelijk spreken

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen (bv moeite met taalbegrip, zinsbouw, woordenschat of vertellen)
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • lees- en spellingsproblemen

Adem/stem

 • stemklachten zoals heesheid of een schorre stem
 • ademklachten, hyperventilatie of benauwdheid
 • stemproblemen en stemverandering
 • spreken in het openbaar

Mondgedrag, eten en drinken

 • open mondgedrag
 • interdentaal slikken
 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen bij volwassenen

Gehoor

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)
 • auditieve verwerkingsproblemen (AVP)